02
Lut

Czym jest podatek dochodowy i jak go obliczać?

4profitcompl 0 comment
Czym jest podatek dochodowy i jak go obliczać?

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje każdą osobę fizyczną (tzw. PIT) lub prawną (tzw. CIT), a jego wysokość uzależniona jest od stawek podatkowych i dochodu odprowadzającego.

Dochód rozumiany jest jako przychód, który pomniejsza się o koszty jego uzyskania. W Polsce w inny sposób rozlicza się z niego osoby fizyczne i osoby prawne.

Podatek dochodowy od osoby fizycznej

Oblicza się go na podstawie stawek podatku progresywnego. W Polsce obowiązują dwie wspomniane stawki, uzależnione są one od wysokości dochodu uzyskanego w danym roku rozliczeniowym.

Jak się obliczyć wysokość podatku dochodowego?

Każdy kto wykazuje dochody poniżej kwoty określonej dla danego roku podatkowego, odprowadza 18 procent podatku. Jeśli zaś podatnik osiągnął wyższe dochody, płaci 32 procent. Należy jednak zaznaczyć, że tylko od wysokości nadwyżki.

Dla osób fizycznych istnieje również możliwość wyboru stawki linowej, wynoszącej 19 procent. To rozwiązanie polecane jest osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą czy będącym wspólnikami w ramach spółki cywilnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Obecnie obowiązują dwa podstawowe progi podatku dochodowego od osób prawnych:

1) 19 procent – podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych. Odprowadzany od dywidend i innych przychodów z racji posiadania udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ale także w ramach spółek zagranicznych kontrolowanych, które posiadają siedzibę lub zarząd na terenie RP.

2) 9 procent – dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja podatkowa firm, które działają na terenie Polski, jednak ich siedziby znajdują się poza granicami państwa. Obowiązują tutaj następujące progi:

20 procent obowiązuje dla dochodu uzyskanego:

 • Z tytułu odsetek.
 • Wynikających z posiadanych praw autorskich i pokrewnych.
 • Praw do wynalazków.
 • Zastrzeżonych znaków towarowych.
 • Opatentowanych wzorów.
 • Z należności za udostępnienie konkretnej receptury.
 • Lub procesu produkcyjnego,
 • Za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego.
 • Za prawo do użytkowania środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.
 • Za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.
 • Z racji opłat za świadczone usługi działalności widowiskowej, rozrywkowej i sportowej.
 • Z tytułu działalności doradczej, księgowej, obejmującej badania rynku, usługi prawne, reklamowe, zarządzanie, przetwarzanie danych, rekrutację oraz poręczenia.

10 obowiązuje dla dochodu uzyskanego:

 • Z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej (wyjątkiem są pasażerowie i ładunki tranzytowe).
 • Za dochód uzyskany na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.
4profitcomplCreative art