01
Sie

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak zacząć?

4profitcompl 0 comment
Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak zacząć?

Założenie tego rodzaju firmy, z pewnością, będzie dużym wyzwaniem dla każdej osoby rozpoczynającej przygodę z własnym biznesem.

Do jej niewątpliwych plusów należy duża swoboda i niezależność w podejmowaniu decyzji. Pociągają one za sobą, jednak, dużą odpowiedzialność.

Podstawą dla młodego przedsiębiorcy jest znajomość (chociażby podstawowa) prawa podatkowego. Do tego wiedza na temat finansowania swojego przedsiębiorstwa i tworzenia odpowiedniego zaplecza finansowego.

Wedle prawnej definicji, jednoosobowa działalność to „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Do jej podstawowych cech zalicza się:

1) Cel zarobkowy – jej główna funkcja to generowanie zysków.

2) Posiada charakter zorganizowany – oznacza to, że odbywa się w wyznaczonym do tego biurze, posiada zaplecze marketingowe czy księgowe.

3) Ciągły sposób wykonywania – wszystkie czynności, które prowadzi przedsiębiorca prowadzą do określonego celu i powtarzają się wedle założonego schematu.

Najważniejszą cechą, która wyróżnia jednoosobową działalność jest całkowita odpowiedzialność właściciela za wszystkie czynności.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Należy również zauważyć, że ten typ działalności jest najprostszy w założeniu, a proces ten nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Odpowiedni do tego celu rejestr to CEIDG.

Chcąc założyć ten rodzaj działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1, który dostępny jest na stronie ministerstwa lub w extranecie e-PUAP. Najodpowiedniejszą dla siebie formę złożenia wniosku można wybrać spośród 4 następujących:

1) Osobiście, w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

2) Listem poleconym (z poświadczeniem notarialnym).

3) Elektronicznie, używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

4) Również elektronicznie, lecz bez konieczności użycia podpisu kwalifikowanego – poprzez e-PUAP.

Wady i zalety działalności gospodarczej

Kolejną informacją wartą odnotowania jest brak konieczności posiadania kapitału własnego na start firmy.

Zalety:

  • Brak konieczności ponoszenia kosztów założenia.
  • Nie trzeba posiadać kapitału początkowego.
  • Elastyczność w kwestii ewentualnego zawieszenia lub likwidacji.
  • Optymalizacja podatkowa poprzez wybór odpowiedniej formy ich opłacania.
  • Niewielkie koszty obsługi rachunkowej.
  • Znacznie ograniczone obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorcy.

Wady:

  • Zakładający odpowiada całym majątkiem za jakiekolwiek zobowiązania.
  • Obowiązkowe składki na ubezpieczenia do ZUS.
  • Konieczna jest podstawowa znajomość przepisów podatkowych.

Składki ZUS w działalności gospodarczej

W momencie zgłoszenia działalności gospodarczej, automatycznie zarejestrowany zostaje wniosek o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Od tego momentu przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie swojej osoby do ubezpieczenia. W tym celu należy wypełnić druk ZUS ZUA (obejmujący ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (jedynie ubezpieczenie zdrowotne). Składkę taką opłacić trzeba do 10 dnia każdego miesiąca.

4profitcomplCreative art