15
Lut

Oddanie krwi a zeznanie podatkowe

4profitcompl 0 comment
Darowizna na cele krwiodawstwa w rocznym PIT

Podatnicy będący honorowymi dawcami krwi mogą uwzględnić taką darowiznę w deklaracji podatkowej PIT. Na jak wysoką ulgę można liczyć? Zależy to od ilości oddanej krwi lub jej składników.

Ulga dla Honorowego Dawcy Krwi

Na początku warto wyjaśnić termin Honorowego Dawcy Krwi. Jest nim osoba, która zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda krew dobrowolnie, nieodpłatnie, honorowo. O uldze dla oddających bezpłatnie swoją krew traktuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie art. 26 ust 1 pkt 9 lit. c. Według niego, podatnicy mają prawo odliczyć od dochodu (wykazywany w PIT – 36 lub PIT -37) wartość darowizny, w tym przypadku przekazanej krwi. Trzeba zaznaczyć, że ulga należy się także podatnikowi, który rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Taka osoba może pomniejszyć przychód o wartość oddanej dobrowolnie krwi.

Warto pamiętać, że zmniejszenie dochodu (przychodu) związane z honorowym krwiodawstwem oznacza zmniejszenie się podstawy opodatkowania, a co za tym idzie niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

Jakie darowizny nie są brane pod uwagę? Nie można odliczyć tych, które stanowią koszty uzyskania przychodów bądź zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Honorowe krwiodawstwo w zeznaniu rocznym a wysokość odliczenia

Kwota, jaką podatnicy mogą odliczyć zależy od ilości oddanej krwi lub jej składników. Za każdy litr przysługuje 130 złotych rekompensaty. Należy jednak pamiętać, że odliczenie nie może być większe aniżeli kwota stanowiąca 6% dochodu/przychodu dawcy krwi. Ograniczenie to dotyczy także darowizn ofiarowanych na działalność pożytku publicznego, cele związane z kultem religijnym, jak również na kształcenie zawodowe. A co z formalnościami? Niezbędne jest zaświadczenie od odpowiedniej jednostki, które potwierdzi ilości oddanej krwi lub jej składników.

4profitcomplCreative art