21
Maj

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

beata 0 comment

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
 • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu
  w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
  transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania
  stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 4 mln zł, które wykazały dodatnie wyniki za 2019 rok, zarówno na poziomie wyniku netto jak i EBITDA. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie przez taki podmiot pełnej księgowości.

Jak podaje ARP, pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, do tego doliczony zostanie koszt prowizji przygotowawczej na poziomie 0,2 proc. Przedsiębiorca nie będzie natomiast musiał płacić ani za przedterminowy zwrot środków, ani za rozpatrzenie wniosku. Nie będzie też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Poza wnioskiem o wsparcie przedsiębiorcy starający się o pomoc będą musieli dostarczyć sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, a także informację o zobowiązaniach finansowych, liczbie pracowników oraz o ewentualnych planowanych zmianach jeśli chodzi o zatrudnienie.

Podmiot taki będzie też musiał przedstawić plan wpływów i wydatków na najbliższe dwanaście miesięcy uwzględniający ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP.

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

W celui uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 33 330 50 08

 

beataCreative art