12
Gru

Split payment – umowne wyłączenie

4profitcompl 0 comment
Umowne wyłącznie płatności split payment

Split payment to mechanizm podzielonej płatności dotyczącej podatku VAT. Model ten zakłada, że płatności za zobowiązania widoczne na fakturze dokonuje się na 2 rachunki bankowe. Kwota VAT wpływa na konto VAT, natomiast kwota netto na rachunek rozliczeniowy.

Środki na rachunku VAT

Osoba świadcząca usługi lub sprzedająca towar nie posiada zbyt wielu możliwości rozporządzania środkami z rachunku VAT. Pieniądze te nie mogą służyć do realizacji transakcji gospodarczych. Dodatkowo należy w tym miejscu zaznaczyć, że mechanizm podzielonej płatności odnosi się wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Split payment nie można zastosować w relacji między konsumentem a przedsiębiorcą.

Split payment a dobrowolność

Zastosowanie płatności split payment nie jest obowiązkowe. Nabywca towarów lub usług sam może zdecydować o tym, czy chce wykorzystać tę instytucję. Ponadto należy zaznaczyć, że sprzedawca nie może sprzeciwić się temu rodzajowi płatności.

Wyłączenie split payment – porozumienie

Przedsiębiorca może uwolnić się
od podziału płatności!

Osoba sprzedająca towar lub usługę nie może zanegować systemu podzielonej płatności. Ma jednak szansę wyłączenia tego mechanizmu. Jest to możliwe dzięki dwustronnej umowie między sprzedającym a nabywcą.

Porozumienie to może występować w dwóch formach. Po pierwsze, sprzedawca może zachęcić kontrahenta do rezygnacji z systemu np. proponując mu zniżkę na towary lub usługi. Oprócz tego może także zastosować zupełnie odwrotne działanie – postanowić o podwyższeniu ceny w przypadku dokonania podzielonej płatności.

Ponadto można również zawrzeć w umowie informacje dotyczące zakazu stosowania split payment. Wybierając tę opcję warto umieścić tam również  powiadomienie o karze, w przypadku niedostosowania się do postanowień. Jest to istotne, ponieważ w przepisach prawa nie można dopatrzeć się negatywnych skutków w związku z przekroczeniem zapisu wyłączającego dany typ płatności.

4profitcomplCreative art