Użytkowanie wieczyste - czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Użytkowanie wieczyste – czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Historia powstania pojęcia użytkowania wieczystego ma swój początek dnia 14 lipca 1961 roku. Wtedy właśnie ustawodawca wprowadził do obiegu prawnego Ustawę z o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Głównym jej założeniem było nadanie Skarbowi Państwa prawa własności do wszystkich zlokalizowanych w miastach nieruchomości. Na czym polega użytkowanie wieczyste? Obecnie działanie użytkowania wieczystego reguluje Kodeks […]