Nowy JPK_V7 oraz V7K

01.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Nakłada to na Was drodzy klienci obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajecie oraz procedur, które stosujecie. Bardzo Was proszę o sprawdzenie aktualizacji Waszych programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyście mogli wywiązać się z […]

faktura elektroniczna e faktura - jednolity plik kontrolny

Elektroniczne faktury – efaktura a jednolity plik kontrolny

Od 2018 r. na podatników nałożony jest obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, który związany jest z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Byłoby to jednak praktycznie nierealne bez możliwości wystawiania elektronicznych faktur. Faktura jest fundamentalnym dokumentem systemu podatku VAT. W momencie dokonywania sprzedaży każdy podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, który by ją potwierdzała. Warto w tym […]