Nowy JPK_V7 oraz V7K

01.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji. Nakłada to na Was drodzy klienci obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajecie oraz procedur, które stosujecie. Bardzo Was proszę o sprawdzenie aktualizacji Waszych programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyście mogli wywiązać się z […]

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca sprzedając towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest zobligowany do rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dany przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od tego obowiązku. Aby taką inwestycję ułatwić, możliwa jest ulga w postaci zwrotu części poniesionych kosztów. Ma to zastosowanie zarówno w […]