CIT 2021 – ZMIANY

CIT 2021 – ZMIANY Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie od 2021 roku w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych : -opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, – zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT -wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u, -wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez […]

Zmiany terminów podatkowych w związku z pandemią koronawirusa

Zmiany terminów podatkowych Podatki dochodowe Odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatników do wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń: ze stosunku pracy, umów zlecenie i umów o dzieło, a także praw autorskich i praw pokrewnych, jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje […]

Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+

Od 1 lutego 2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić mniejsze składki ZUS obliczone z dochodu za 2019 r.  Warunkiem płacenia mniejszych składek jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł przychodu rocznie.Ponad to trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym. Z obniżki składek nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w […]

Jak długo przechowywać firmową dokumentację podatkową? Dokumenty w firmie

Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczeń z Urzędem Skarbowym przechowujemy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego ona dotyczy. Jest to zazwyczaj 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wypadł termin zapłaty podatku. Zamknięcie firmy nie zwalnia z zachowania wymaganego okresu archiwizacji. Ogólne zasady Księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem trzeba zachować dla celów podatkowych do czasu upływu […]