Profil Zaufany - jak go założyć

Profil Zaufany- jak go założyć?

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysłania do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny. Muszą to zrobić najpóźniej do 26 lutego. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Pod nazwą JPK kryją się księgi i dokumenty księgowe, które są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przekazywane na żądanie organu podatkowego. Są to informacje dotyczące dokonywanych […]