CIT 2021 – ZMIANY

CIT 2021 – ZMIANY Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie od 2021 roku w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych : -opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, – zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT -wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u, -wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez […]