Zmiany w ustawie VAT 2017/2018

Zmiany w ustawie VAT 2017/2018 Reverse charge na usługi budowlane Zmiana art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT: Podatnikiem są podmioty nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od […]