19
Lut

Urlop rodzicielski. Kiedy można z niego skorzystać

4profitcompl 0 comment
Urlop rodzicielski. Kiedy można z niego skorzystać

Urlop rodzicielski jest jednym z praw przysługujących pracownikom wychowującym dzieci.

Kto może korzystać z prawa do urlopu rodzicielskiego?

Założeniem wprowadzenia urlopu rodzicielskiego było ułatwienie podjęcia decyzji osobom, które chciałyby powiększyć rodzinę, ale boją się utraty dotychczasowych środków finansowych.

Warto wspomnieć, że ten rodzaj urlopu przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Na co wskazuje jego nazwa.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 32 bądź 34 tygodni. Zależy to liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Jeśli z urlopu chcieliby skorzystać oboje rodzice, jego czas nie sumuje się i łącznie nie może przekroczyć powyższych limitów.

Co więcej – ten rodzaj przerwy od pracy nie musi być wykorzystany w jednym czasie, a podzielony może zostać (nawet) na 4 części. Z czego pierwsza powinna zaczynać się odrazu po okresie urlopu macierzyńskiego.

Czas na jego wykorzystanie rodzice mają do końca roku kalendarzowego, w którym ich pociecha kończy 6 rok życia. W tym układzie rodzice mogą spożytkować pozostałe 16 tygodni należnego urlopu w dowolnie wybranym (w tym przedziale czasowym) momencie.

Czy rodzicom należy się zasiłek na czas urlopu wychowawczego?

Ustawodawca przewidział środki na ten czas pozostawania w domu. Jego wymiar to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Aby ta wartość została zachowana należy pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku do 21 dni po porodzie.

Drugą możliwością jest otrzymywanie 100% należnej podstawy przez 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60%. Ta sytuacja ma miejsce jeśli wniosek o zasiłek nie zostanie złożony we wspomnianym okresie 21 dni od daty porodu.

Wart uwagi jest również fakt, że świadczenie to nie przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na tzw. etacie. Podstawą do jego przyznania jest fakt bycia objętym ubezpieczeniem chorobowym. I nie ma tu znaczenia czy jest to ubezpieczanie obowiązkowe czy dobrowolne.

Oznacza to, że już po pierwszym miesiącu składkowym, świadczenie przysługuje zarówno osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia, czy też prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Urlop rodzicielski jest, z całą pewnością, świetnym rozwiązaniem dla osób, które chciałby poświęcić jak najwięcej czasu dzieciom w pierwszych latach ich życia. Stanowi zabezpieczenie środków finansowych w tym, często dość ciężkim dla rodziców, czasie.

Alternatywą dla urlopu rodzicielskiego jest urlop wychowawczy. Z tą istotną różnicą, że w czasie jego trwania, rodzicom nie przysługuje żadne świadczenie finansowe. Wybierając się ten rodzaj urlopu, należy liczyć się z brakiem wpływów, w postaci zasiłku macierzyńskiego. Tak jak ma to miejsce w przypadku urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

4profitcomplCreative art