Czym jest podatek dochodowy i jak go obliczać?

Czym jest podatek dochodowy i jak go obliczać?

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje każdą osobę fizyczną (tzw. PIT) lub prawną (tzw. CIT), a jego wysokość uzależniona jest od stawek podatkowych i dochodu odprowadzającego. Dochód rozumiany jest jako przychód, który pomniejsza się o koszty jego uzyskania. W Polsce w inny sposób rozlicza się z niego osoby fizyczne i osoby prawne. Podatek dochodowy od […]