Umowne wyłącznie płatności split payment

Split payment – umowne wyłączenie

Split payment to mechanizm podzielonej płatności dotyczącej podatku VAT. Model ten zakłada, że płatności za zobowiązania widoczne na fakturze dokonuje się na 2 rachunki bankowe. Kwota VAT wpływa na konto VAT, natomiast kwota netto na rachunek rozliczeniowy. Środki na rachunku VAT Osoba świadcząca usługi lub sprzedająca towar nie posiada zbyt wielu możliwości rozporządzania środkami z […]