Sprawozdanie finansowe za 2020 COVID19

Sprawozdanie finansowe za 2020 a COVID-19

Rok temu o trzy miesiące zostały wydłużone terminy odnośnie sprawozdań finansowych, a w tegorocznym dość długo czekaliśmy na ostateczną decyzję, gdy początkowo wszystko miało powrócić do wcześniejszych terminów, jedna komentarze księgowych niejako wymusiły na rządzących wydłużenie po raz kolejny o 3 miesiące terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz o 3 miesiące na zatwierdzenie ich. Terminy […]